Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขต 13

วันพฤหัสบดีที่ 6 ธันวาคม 2561 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายยุทธสงค์ นามสาย รักษาการผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดินระดับเขต เขต 13 ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์ และเขต 14 ยโสธร ศรีสะเกษ อำนาจเจริญ อุบลราชธานี ครั้งที่ 1/2561 โดย นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรเขต 7 จังหวัดนครราชสีมา

     


ภาพ : นายรัตนะ สุตาคำ เศรษฐกรปฏิบัติการ สพข.4
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4