Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมลงพื้นที่ในการเดินทางมาตรวจราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมลงพื้นที่ในการเดินทางมาตรวจราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อพบประชาชน ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร โดย นายกรัฐมนตรี เป็นประธานสักขีพยานในโอกาสผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธร มอบสมุดประจำตัวผู้ได้รับการคัดเลือกให้ทำกินในชุมชน ตามนโยบายรัฐบาลในลักษณะแปลงรวม ให้แก่ผู้แทนประชาชน จากนั้น นายกรัฐมนตรี ได้เยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์เรียนรู้เกษตรอินทรีย์วิถียโสธร และการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดยโสธร

                   


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4