Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน

วันพฤหัสบดีที่ 25 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน โดยเปิดกรวยถวายราชสักการะ กล่าวถวายพระพรชัยมงคล กล่าวนำคำถวายสัตย์ปฏิญาณ ถวายความเคารพ ร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมี และสดุดีจอมราชา โดยพร้อมเพรียงกัน เพื่อน้อมถวายเป็นราชสักการะ ตลอดจนแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงมีต่อพสกนิกรชาวไทย จากนั้นผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 ณ ห้องประชุมอาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

                   


รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : นายโยธิน กัณทะวงค์ นักสำรวจดิน สพข.4
นายวรวุฒ ผ่อนตาม สพข.4