Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยอันเนื่องมาจาก พายุโพดุล และ คาจิกิ

วันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน 2562 เวลา 13.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่เยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยอันเนื่องมาจาก พายุโพดุล และ คาจิกิ พร้อมติดตามแผนเตรียมการฟื้นฟูเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย รวมทั้งแนวทางบริหารจัดการน้ำ และการให้ความช่วยเหลือในด้านต่างๆ จากภาครัฐ ณ ศูนย์พักพิงชั่วคราวบ้านหนองกินเพล ตำบลหนองกินเพล อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายสฤษดิ์ วิฑูรย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานี กล่าวรายงานสถานการณ์

      


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4