Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการกลุ่ม ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ ร.อ.ดร.ธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ นางสาวมนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม มอบถุงยังชีพและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจาก พายุโพดุล และ คาจิกิ ทำให้เกิดความเสียหายบริเวณที่อยู่อาศัย และพื้นที่ทำการเกษตร ในพื้นที่ตำบลไร่ใต้ และตำบลโพธิ์ไทร อำเภอพิบูลมังสาหาร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน

        


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4