Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จ.อุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมให้การต้อนรับ ดร.เฉลิมชัย ศรีอ่อน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมมอบถุงยังชีพให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนบูรพา 2 และได้มอบหมายส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเร่งตรวจสอบความเสียหายพร้อมเข้าพื้นที่ดำเนินการมาตรการช่วยเหลือช่วยเหลือฟื้น ฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี อย่างเร่งด่วน

              


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
นายไวกูณฐ์ คำสำลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สพข.4