Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี

วันอาทิตย์ที่ 22 กันยายน 2562 นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมผู้ประสบภัยน้ำท่วม เขตเทศบาลนครอุบลราชธานี พร้อมเตรียมการช่วยเหลือในการบำบัดน้ำเสียในชุมชน โดยการฉีดพ่นสารบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น จากสารเร่ง ซุปเปอร์ พ.ด.6 ร่วมในกิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ช่วยเหลือฟื้นฟูเกษตรกรผู้ประสบภัย จังหวัดอุบลราชธานี

     


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
นายไวกูณฐ์ คำสำลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สพข.4