Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นน้ำหมัก พด.6 และแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 เวลา 10.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นำเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมกิจกรรมฉีดพ่นน้ำหมัก พด.6 และแจกจ่ายให้ประชาชนในเขตพื้นที่ชุมชนเทศบาลนครอุบลราชธานี ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมขัง เพื่อบำบัดน้ำเสียและขจัดกลิ่นเหม็น ตามโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ กิจกรรมจิตอาสากระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ ชุมชนบูรพา 2 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

          


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : นายปราโณตม์ สวมชัยภูมิ นักวิชาการเกษตร สพข.4
นายไวกูณฐ์ คำสำลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สพข.4