Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายจากกรณีพนังกั้นลำน้ำยังขาด เกิดทรายทับถมที่นาของเกษตรกรในพื้นที่ ต.วังหลวง และ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

วันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2562 เวลา 14.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ในสังกัด ลงพื้นที่ประเมินความเสียหายจากกรณีพนังกั้นลำน้ำยังขาด เกิดทรายทับถมที่นาของเกษตรกรในพื้นที่ ต.วังหลวง และ ต.นาแซง อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด รวมพื้นที่กว่า 540 ไร่ ทั้งนี้ได้เร่งหาแนวทางแก้ไขเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่เกษตรกรตามระเบียบการเบิกจ่ายของกระทรวงการคลัง

        


รายงาน: น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ: นายไวกูณฐ์ คำสำลี นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สพข.4