hostgator domain coupon

หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

466698
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
113
683
2549
459015
20618
25055
466698

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2021-07-29 03:20:42

 

มอบหมายหัวหน้าส่วนซักซ้อมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด แนวทางขั้นตอนการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมการสรุปรายงานการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละจังหวัด การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จระดับหน่วยงาน สรุปแผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมและการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลกในช่วงเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทาง แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4

 

 

  

วีดีโอกองเทคโนโลยีชีวภาพทางดิน - กรมพัฒนาที่ดิน

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 


 

เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

หมอดินอาสาดีเด่น(สพข.4)

หมอดินอาสาดีเด่น(กรมพัฒนาที่ดิน)