Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดระบบ การปรับรูปแปลงนา ในพื้นที่ทรายทับถมบริเวณพนังกั้นลำน้ำยังขาด

วันจันทร์ที่ 4 พฤศจิกายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย นายอรรถวุฒิ กรุงแสนเมือง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่เพื่อติดตามการดำเนินงานจัดระบบ การปรับรูปแปลงนา ในพื้นที่ทรายทับถมบริเวณพนังกั้นลำน้ำยังขาด ณ บ้านท่าโพธิ์ หมู่ 6 ตำบลวังหลวง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด พร้อมวางแผนเตรียมการต้อนรับคณะรัฐมนตรีและผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดินที่จะลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าการดำเนินงานช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากพายุโพดุลต่อไป