Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงอบข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว จ.ศรีสะเกษ

วันพฤหัสบดีที่ 7 พฤศจิกายน 2562 เวลา 9:00 น นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี พร้อมด้วย นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมต้อนรับ นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) และคณะรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดโรงอบข้าวและทดสอบระบบการคัดคุณภาพข้าว พร้อมกล่าวปราศรัยทิศทางการพัฒนาการเกษตรของประเทศด้วยการส่งเสริมการเกษตรรูปแบบแปลงใหญ่ และพบปะหัวหน้าส่วนราชการ สมาชิกกลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านอุ่มแสง กลุ่มแปลงใหญ่จากภาคตะวันออกเฉียงเหนือและผู้ร่วมงาน จากนั้น เยี่ยมชมนิทรรศการและการออกร้านของกลุ่มเกษตรกรและภาคเอกชน โดยมีผลิตภัณฑ์จากผลผลิตทางการเกษตรแปลงใหญ่ และเทคโนโลยีทางการเกษตร ร่วมจัดแสดงและวางจำหน่ายภายในงาน ณ กลุ่มวิสาหกิจชุมชนศูนย์ข้าวชุมชน บ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ