Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 3/2563

วันพฤหัสบดีที่ 9 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 3/2563 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี