Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

พิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563

วันพุธที่ 12 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 10.00 น. นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีด้านบริหาร ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ประจำปีงบประมาณ 2563 โดย นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการอบรม

การอบรมครั้งนี้ ประกอบด้วยหมอดินอาสาจากจังหวัดอุบลราชธานี ร้อยเอ็ด ยโสธร มุกดาหาร นครพนม ศรีสะเกษ และอำนาจเจริญ รวม 500 คน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายหมอดินอาสาสาขาวิชาการต่างๆ เพื่อเรียนรู้การใช้ข้อมูลเทคโนโลยีสารสนเทศของกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อถอดบทเรียนพัฒนาปัญญาประดิษฐ์หมอดินถามตอบ และเพื่อศึกษาดูงานเพิ่มพูนประสบการณ์ของหมอดินอาสา ซึ่งมีกำหนดอบรมระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ โรงแรมเพชรรัชต์การ์เด้น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด