Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ผอ.สพข.4 ร่วมติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรี การพัฒนาพื้นที่ฯ และวิถีเกษตรแบบครบวงจร จ.ศรีสะเกษ

นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมลงพื้นที่ติดตามภารกิจนายกรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการตามนโยบายป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า (covid-19) การพัฒนาพื้นที่ด้วยพลัง “บ้าน วัด โรงเรียน” พลัง “การพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับอำเภอ” และวิถีเกษตรแบบครบวงจร พร้อมทั้งเยี่ยมชมวิถีเกษตร “ทุเรียนภูเขาไฟ” เยี่ยมชม "New Normal วิถีชีวิตใหม่บริบทโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน“ ตรวจเยี่ยมการเรียนการสอนภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาด โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า(covid-19) และเยี่ยมชมวัฒนธรรมและผลิตภัณฑ์ชุมชน OTOP เช่น การทอผ้า การทอเสื่อกก/หวาย/ไม้ไผ่ เป็นต้น เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดศรีสะเกษ