Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

รมช.ธรรมนัส ลงพื้นดูงานบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ เขื่อนสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี

นายชาติชาย  ประสาระวัน  ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ร่วมต้อนรับและประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาศึกษาแนวทางการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้งระบบ ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี โดยมี ร้อยเอกธรรมนัส พรมหมเผ่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานการประชุม และลงพื้นที่ศึกษาดูงานการผลิตไฟฟ้าด้วยกระแสน้ำ ณ เขื่อนสิรินธร เพื่อศึกษาการบริหารจัดการลุ่มน้ำทั้ง 22 ลุ่มน้ำ ทั่วประเทศไทย เพื่อเสนอรัฐบาลในการแก้ไขปัญหาการบริหารจัดการน้ำ อย่างเป็นระบบ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.00 น. ณ เขื่อนสิรินธร อำเภอสิรินธร จังหวัดอุบลราชธานี