Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื่นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map จ.มุกดาหาร

นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ตรวจเยี่ยมและมอบแนวทางการทำงานให้แก่เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร โดยมีนายอธิวัฒน์ สิทธิภิญญาพัฒน์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมให้การต้อนรับ และได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนในพื้นที่ไม่เหมาะสมตาม Agri-Map ปีงบประมาณ 2563 ณ แปลงเกษตรกรบ้านโคก หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองมุกดาหาร และบ้านโสก หมู่ที่ 8 ตำบลดงหลวง จังหวัดมุกดาหาร เพื่อพบปะให้กำลังใจพร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ในวันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2563