Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์

วันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2560 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านวิชาการ เป็นประธานเปิดการประชุม "โครงการการจัดทำยุทธศาสตร์ แผนงาน/โครงการการจัดการพื้นที่ดินเค็มที่มีธรรมาภิบาลในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ" โดยมี นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นผู้กล่าวรายงาน จัดระหว่างวันที่ 4-5 กันยายน 2560 ณ โรงแรมอัศวรรณ อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 3-5 จำนวน 70 คน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจ และปรับใช้สาระที่จำเป็นต้องใช้ในการจัดทำยุทธศาสตร์การจัดการพื้นที่ดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

    

  

   

 ภาพ : กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4