หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2403646
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
575
2618
575
2396089
19580
73797
2403646

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-19 15:14:37

ประชุม แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561

วันจันทร์ที่ 25 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ดร.สุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุม เรื่อง "แนวทางการปฏิบัติงานปีงบประมาณ 2561 และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560" โดย นายถาวร มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงานครั้งนี้ และมีวิทยากรบรรยาย ดังนี้ 1. นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม บรรยายเรื่อง การใช้เครื่องมือหาตำแหน่งบนพื้นผิวโลกเพื่อการพัฒนาที่ดินและการคำนวณราคางานก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ

2. นายวีระพงษ์ พิกุลประยงค์ บรรยายเรื่อง สรุปแผนงานแหล่งน้ำขนาดเล็กปีงบประมาณ 2560 และภาพรวมปีงบประมาณ 2561 3. นายรัตนะ สุตาคำ บรรยายเรื่อง สรุปผลการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานระดับผลสัมฤทธิ์(outcome) ปีงบประมาณ 2559 และระดับผลผลิต (output) ปีงบประมาณ 2560 4. นางแน่งน้อย เกตุดี บรรยายเรื่อง สรุปผลการติดตามงานกิจกรรมเกษตรอินทรีย์ ฯลฯ ของเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี

   

  

  

 

 

 


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4