หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2403573
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
502
2618
502
2396089
19507
73797
2403573

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-19 14:28:55

เปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์

วันพุธที่ 20 มิถุนายน 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 1 จังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 150 ราย ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี ณ อาคารฝึกอบรม สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นายบุญถม กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมพิธีเปิดฯ 

การจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอวารินชำราบ จำนวน 70 ราย อำเภอพิบูลมังสาหาร จำนวน 80 ราย รวม 150 ราย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 20 - 22 มิถุนายน 2561 วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม คือ 
1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง 
2. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

           


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4