หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2408863
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
491
1202
5792
2396089
24797
73797
2408863

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-23 10:27:36

ประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จ.อำนาเจริญ

วันจันทร์ที่ 2 กรกฎาคม 2561 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หลักสูตร "การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน" ประจำปีงบประมาณ 2561 รุ่นที่ 4 จำนวน 50 ราย ดำเนินการโดย สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ ณ สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
นายคมกริช จินดามณี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน โดยมีหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีเปิดฯ 

การจัดอบรมในครั้งนี้มีเป้าหมายฝึกอบรมเกษตรกรผู้ขึ้นทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ ของจังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน 50 ราย ฝึกอบรมระหว่างวันที่ 2 - 4 กรกฎาคม 2561 วัตถุประสงค์ของโครงการฝึกอบรม คือ 
1. เพื่อให้เกษตรกรผู้ลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐ ได้รับความรู้และทักษะด้านการพัฒนาที่ดินเพิ่มขึ้นและสามารถนำไปพัฒนาทรัพยากรดินเพื่อการเกษตรในพื้นที่ของตนเอง 
2. เพื่อบรรเทาและแก้ไขปัญหาความยากจนของเกษตรกร

     


ภาพ : สถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพข.4