หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2403810
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
739
2618
739
2396089
19744
73797
2403810

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-19 16:13:41

ประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ปลูกปอเทือง กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 จ.มุกดาหาร

วันพฤหัสบดีที่ 11 ตุลาคม 2561 เวลา 09.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในพิธีเปิดงานรณรงค์ปลูกปอเทือง กิจกรรมเนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม 2561 ณ แปลงสาธิตปลูกปอเทือง บ้านคำพอก หมู่ที่ 5 ตำบลโชคชัย อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร โดย นายบุญส่ง ชื่นตา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน และมีหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทหาร ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และประชาชนทั่วไปเข้าร่วมงาน จำนวน 200 ราย มีวัตถุประสงค์ในการจัดงาน ดังนี้

1. เพื่อสดุดีพระเกียรติคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมิทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก 5 ธันวาคม ของทุกปี
2. เพื่อสืบสานและน้อมนำแนวพระราชดำริ ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินของในหลวงรัชกาลที่ 9 ไปเผยแพร่และถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการพัฒนาทรัพยากรดินให้เป็นที่รับรู้ในวงกว้าง พร้อมทั้งให้มีการน้อมนำแนวพระราชดำริใช้ในการอนุรักษ์แก้ปัญหาดินในท้องถิ่นได้อย่างยั่งยืน
ซึ่งการปรับปรุงดินด้วยการใช้ปุ๋ยพืชสด โดยเฉพาะปอเทือง เป็นปุ๋ยอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่ได้จากการไถกลบพืช ให้ธาตุอาหารและอินทรียวัตถุแก่ดิน เจริญเติบโตได้เร็ว ปลูกง่าย อายุสั้น และย่อยสลายง่าย ทนต่อสภาพแปรปรวนได้ดี

            


ภาพ : นายปรีดา ผ่อนตาม พนักงานขับรถยนต์ สพข.4 และ สถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
รายงาน : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4