หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2066104
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
291
575
291
2060167
2233
255827
2066104

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-12-03 10:27:24

ร่วมงานประกาศเจตนารมย์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง

วันพุธที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ นางสาวภัทราภรณ์ โสเจยยะ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นางสาวปณตพร คูณพันธ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานประกาศเจตนารมย์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง หมู่ 1 ตำบลโนนกลาง อำเภอสำโรง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งเกิดจากความร่วมมือร่วมใจของชาวอำเภอสำโรง เพื่อขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่อำเภอสำโรง ให้เกิดการร่วมกันปฏิบัติอย่างจริงจังและต่อเนื่อง ปรับเปลี่ยนระบบการผลิตที่พึ่งพาการใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมาเป็นการพึ่งพาตนเอง สร้างกระบวนการในการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ในลักษณะประชารัฐ เพื่อขับเคลื่อนการผลิตเกษตรอินทรีย์ของอำเภอสำโรงให้เป็น “อำเภอแห่งเกษตรอินทรีย์” ให้ได้ 10,000 ไร่ ในปี 2564 โดย ดร.วิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี

                    


ภาพ : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4

รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์