หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2066101
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
288
575
288
2060167
2230
255827
2066101

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-12-03 10:24:47

ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2564-2568)

วันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2562 เวลา 13.30 น. นางสาวเบญจพร ชาครานนท์อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2564-2568) พร้อมด้วย รองอธิบดีด้านบริหาร/รองอธิบดีด้านวิชาการ/ผู้อำนวยการสำนัก/ผู้เชี่ยวชาญ/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย/ผู้อำนวยการสถานี และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุม ณ สถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด จ.ร้อยเอ็ด

                 


ภาพ : นางสาวปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
รายงาน : นางสาวปัทมาพร ก้านแก้ว เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์