หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2408766
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
394
1202
5695
2396089
24700
73797
2408766

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-23 09:39:47

ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว รักษาการในตำแหน่งหัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป พร้อมด้วยธุรการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดย นางกัญญาภัค ทองจันทร์ ผู้อำนวยการกองคลัง เป็นประธานในการประชุมผ่านระบบ VDO Conference จากกรมพัฒนาที่ดิน ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีการเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และติดตามผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เพื่อให้การดำเนินงานของทุกหน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด

               


ภาพ/รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4