หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2408722
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
350
1202
5651
2396089
24656
73797
2408722

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-23 09:15:46

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

      


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4