หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2066103
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
290
575
290
2060167
2232
255827
2066103

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-12-03 10:26:34

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี

วันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดอุบลราชธานี โดย นายปราโมทย์ ยาใจ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการประชุม เพื่อตรวจติดตามความก้าวหน้าโครงการตามแผนการตรวจราชการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2562 (รอบที่ 2) และให้ข้อเสนอแนะ ข้อคิดเห็น โครงการบริหารจัดการการผลิตสินค้าเกษตรตามแผนที่เกษตรเพื่อการบริหารจัดการเชิงรุก (Zoning by Agri-Map) โครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน และโครงการธนาคารสินค้าเกษตร (ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์) ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ 7 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

      


รายงาน : น.ส.ปวีณา วิริยภาพ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สพข.4
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4