หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2403588
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
517
2618
517
2396089
19522
73797
2403588

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-19 14:38:54

ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2563

วันพฤหัสบดีที่ 10 ตุลาคม 2562 เวลา 09.00 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เป็นประธานในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 1/2563 พร้อมด้วย ผู้เชี่ยวชาญ ผู้อำนวยการกลุ่ม หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมประชุม โดยมีการติดตามงานโครงการ/กิจกรรมต่างๆ และชี้แจงแจ้งหลักเกณฑ์เงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 ไปพลางก่อน 

มอบหมายหัวหน้าส่วนซักซ้อมการปฏิบัติงานแก่เจ้าหน้าที่ในสังกัด แนวทางขั้นตอนการใช้งบประมาณช่วยเหลือเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมการสรุปรายงานการช่วยเหลือเกษตรกรในแต่ละจังหวัด การกำหนดตัวชี้วัดความสำเร็จระดับหน่วยงาน สรุปแผนการดำเนินงาน การเตรียมความพร้อมและการประชาสัมพันธ์การจัดงานวันดินโลกในช่วงเดือนธันวาคม 2562 เป็นต้น เพื่อเป็นแนวทาง แก่เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ 2563 ต่อไป ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

   


รายงาน : น.ส.ปัทมาพร ก้านแก้ว จนท.ระบบงานคอมพิวเตอร์ สพข.4
ภาพ : ว่าที่ ร.ต.ศิริศักดิ์ จำลองสอง เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สพข.4