หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2417877
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1690
1082
5394
2403071
33811
73797
2417877

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-29 19:51:03

ติดตามการดำเนินงาน แปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) จ.ยโสธร

วันที่ 30 มกราคม 2563 นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วยนายบุญถม  กุมพล ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่จังหวัดยโสธร ติดตามการดำเนินงาน แปลงขยายเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสด (ปอเทือง) พื้นที่ตำบลทุ่งมน อำเภอคำเขื่อนแก้ว พร้อมแนะนำช่วงเวลาเก็บเกี่ยวที่เหมาะสม จากนั้นติดตามการปลูกพืชปุ๋ยสด เพื่อปรับปรุงบำรุงดิน ของหมอดินอาสา ตำบลคูเมือง อำเภอมหาชนะชัย โดยเกษตรกรปลูกพืชปุ๋ยสดปรับปรุงบำรุงดินอย่างต่อเนื่อง และผลผลิตข้าวมีปริมาณที่เพิ่มขึ้น และติดตามสถานการณ์ปริมาณน้ำคงเหลือ ของแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน (บ่อจิ๋ว) ของเกษตรกร พื้นที่บ้านปอแดง  ตำบลบากเรือ อำเภอมหาชนะชัย โดยปัจจุบันใช้ประโยชน์จากน้ำในบ่อ เพื่อทำการเกษตรได้อย่างต่อเนื่อง