หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2403785
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
714
2618
714
2396089
19719
73797
2403785

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-19 16:03:14

ประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563

วันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 13.30 น. นายชาติชาย ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 จังหวัดอุบลราชธานี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) ครั้งที่ 1/2563 ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย หัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหัวหน้าส่วนราชการ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อรายงานผลการดำเนินงานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องของหน่วยงาน โดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี รายงานให้ที่ประชุมทราบ ดังนี้

1) การบริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก Zoning by agri-map มีแผนการดำเนินงานในปี 2563 จำนวน 6,500 ไร่ 
2) การดำเนินงานส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ ขั้นที่ 2 และ 3 จำนวน 20 กลุ่ม เกษตรกร 345 ราย พื้นที่ 1,599 ไร่
3) การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ แผนการดำเนินงาน แหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน ปีงบประมาณ 2563 จำนวน 3,000 บ่อ
พร้อมประชาสัมพันธ์การขอแหล่งน้ำในไร่นานอกเขตชลประทาน เพื่อการพัฒนาด้านการอนุรักษ์ดินและน้ำในไร่นาของเกษตรกร