หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2066201
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
388
575
388
2060167
2330
255827
2066201

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-12-03 11:30:04

ผอ.สพข.4 ติดตามผลการดำเนินงาน พื้นที่ปรับเปลี่ยนการผลิตฯ จังหวัดร้อยเอ็ด

นายชาติชาย  ประสาระวัน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ลงพื้นที่ติดตามผลการดำเนินงานและการใช้ประโยชน์ในพื้นที่เกษตรหลังการปรับเปลี่ยนพื้นที่แปลง นายสุนทร  อมาตย์เสนา พร้อมสอบถามความพึงพอใจของเกษตรกร ที่ร่วมโครงการพัฒนาที่ดินเพื่อสนับสนุนการปรับเปลี่ยนการผลิตในพื้นที่ไม่เหมาะสม (Zoning by Agri-map) ปีงบประมาณ 2563 พื้นที่บ้านสระบัว หมู่ที่ 1 ,บ้านสะแบง หมู่ที่ 2 ตำบลสระบัว อำเภอปทุมรัตน์ จังหวัดร้อยเอ็ด ครอบคลุมพื้นที่ 1,500 ไร่ ทั้งนี้ดำเนินการปรับรูปแปลงนาลักษณะที่ 1 ,2 ,3 และบ่อดักตะกอนดิน โดยลดพื้นที่ปลูกข้าวเพื่อทำการเกษตรแบบผสมผสาน ในวันจันทร์ที่ 20 กรกฎาคม 2563 ณ จังหวัดร้อยเอ็ด