หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2417773
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
1586
1082
5290
2403071
33707
73797
2417773

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-05-29 18:57:06

รมช.ไชยา ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและมอบสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย จังหวัดร้อยเอ็ด

     วันที่ 1 พฤศจิกายน 2566 นายยุทธสงค์ นามสาย ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 และรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด และนายปิยมิตร ภูคงน้ำ เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส ร่วมต้อนรับและติดตาม รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมมา) และคณะ พร้อมด้วยนางสาวนนทิชา วรรณสว่าง ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขต 12 ลงพื้นที่ตรวจราชการและเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยในพืันที่จังหวัดร้อยเอ็ด โดยลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด จำนวน 3 จุด ได้แก่ จุดที่ 1 ตลาดบ้านดินดำ ตำบลดินดำ อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด จุดที่ 2 วัดบ้านท่าเสียว ตำบลสะอาด อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด จุดที่ 3 บ้านนางาม ตำบลบึงงาม อำเภอทุ่งเขาหลวง พร้อมทั้งมอบถุงยังชีพ รวมทั้งสิ้น 1,500 ถุง หญ้าอาหารสัตว์ รวมจำนวน 200 ก้อน และเมล็ดพันธ์ุพืชผัก รวมจำนวน 600 ชุด ให้แก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภัย โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายไชยา พรหมา) ได้มีการกล่าวให้กำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย พร้อมทั้งมีข้อสั่งการให้หน่วยงานราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่่จังหวัดร้อยเอ็ดที่เกี่ยวข้อง ได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเยียวยาเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยอย่างเร่งด่วน พร้อมทั้งได้มีการประชุมมอบนโยบายการขับเคลื่อนงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำในระยะสั้นและระยะยาว และรับฟังปัญหา ข้อเสนอแนะของผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในพื้นที่ เพื่อนำไปปรับปรุงแก้ไข จัดทำแผนบริหารจัดการน้ำในระยะสั้นและระยาว โดยการบูรณาการร่วมกันของหน่วยงานในพื้นที่ นโยบายรัฐบาล งบบูรณาการจังหวัดได้มีการปรับใหม่เพื่อตอบโจทย์การแก้ไขปัญหาในพื้นที่จังหวัดอย่างเร่งด่วน ณ ห้องประชุมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาชีกลาง อำเภอเชียงขวัญ จังหวัดร้อยเอ็ด