หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

2449657
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
400
1540
4642
2433238
28953
36638
2449657

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2024-06-19 02:39:42

 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2564 รอบที่ 2

ด้านความรู้ทั่วไป
1. โครงการสร้างเครือข่ายเบิกจ่ายปลอดภัย หลักสูตรที่ 1 ความรู้ด้านการเบิกจ่าย
2. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและผู้จัดการแผนงานวิจัย 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
4. การใช้งานระบบ LDD Zoning
5. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. วินัยและการรักษาวินัย

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

 


 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2564

ด้านความรู้ทั่วไป
1. วินัยและการรักษาวินัย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3. แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
2. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. การใช้โปรแกรม LDD Zoning
4. การใช้โปรแกรม Agri-Map(2)
5. การประยุกค์ใช้โปรแกรม ldd on farm land use planning(2)

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
2. การส่งเสริมการปฏิบัติติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม


 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2563

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

* การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
* หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
* หลักสูตร Data Visualization

* หลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร


ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

* การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1
* เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
* หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ LDD009-62-1

* การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนองบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
* การใช้เครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
* โครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ด้วยวิธีการ Coaching

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
* หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning)