หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

571832
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
106
560
1203
563188
8644
16938
571832

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-01-18 03:20:03

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพข.4

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2564 รอบที่ 2

ด้านความรู้ทั่วไป
1. โครงการสร้างเครือข่ายเบิกจ่ายปลอดภัย หลักสูตรที่ 1 ความรู้ด้านการเบิกจ่าย
2. โครงการพัฒนานักวิจัยรุ่นกลางและผู้จัดการแผนงานวิจัย 
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับภูมิสารสนเทศ
4. การใช้งานระบบ LDD Zoning
5. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
6. วินัยและการรักษาวินัย

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. ความเข้าใจและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพ (Understanding and Using Digital Technology)

 


 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2564

ด้านความรู้ทั่วไป
1. วินัยและการรักษาวินัย
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับระบบสารสนเทศ
3. แนวทางการสมัครและหลักเกณฑ์การพิจารณาผลงานรางวัลเลิศรัฐ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การเข้าใช้งานระบบ New GFMIS Thai
2. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน
3. การใช้โปรแกรม LDD Zoning
4. การใช้โปรแกรม Agri-Map(2)
5. การประยุกค์ใช้โปรแกรม ldd on farm land use planning(2)

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. เทคนิคการเป็นวิทยากรที่ดี
2. การส่งเสริมการปฏิบัติติงานตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม


 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2563

ด้านการพัฒนาความรู้ทั่วไป

* การใช้ Microsoft Excel เพื่อการบริหารข้อมูล
* หนังสือราชการ และหนังสือติดต่อราชการ
* หลักสูตร Data Visualization

* หลักสูตร การบริหารจัดการฐานข้อมูล LDD Zoning ทาง Internet
ข้อมูลอุตุนิยมวิทยากับการวางแผนการจัดที่ดินในพื้นที่เสี่ยงภัยทางการเกษตร


ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

* การผลิตปุ๋ยหมัก โดยใช้สารเร่ง ซุปเปอร์ พด.1
* เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ประสบความสำเร็จ
* หญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ LDD009-62-1

* การจัดทำกรอบแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดิน เพื่อเสนองบประมาณปี พ.ศ. 2562 ครั้งที่ 2
* การใช้เครื่องมือหาตำแหน่งพิกัดบนพื้นโลกด้วยดาวเทียม
* โครงการพัฒนาบุคลากรในกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ด้วยวิธีการ Coaching

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ

* หลักสูตรฝึกอบรมข้าราชการบรรจุใหม่ (e-Learning)

 

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพด.อุบลราชธานี 

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพด.นครพนม 

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพด.ร้อยเอ็ด 

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพด.ยโสธร 

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพด.ศรีสะเกษ 

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพด.มุกดาหาร 

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพด.อำนาจเจริญ 

 

 

สมัครงาน

21 ธันวาคม 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ 

3 ธันวาคม 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักวิชาการเงินและบัญชี และนักวิทยาศาสตร์  

17 พฤศจิกายน 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
- ประกาศ เอกสารแนบ 1
- ต.เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
- ต.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน
- ต.นักวิชาการเงินและบัญชี
- ต.เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์
- ต.นักวิทยาศาสตร์

29 ตุลาคม 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 


 

30 กรกฎาคม 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

24 กรกฎาคม 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย 

10 กรกฎาคม 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

19 มิถุนายน 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย


 24 มกราคม 2563  ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

15 มกราคม 2563  เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

 25 ธันวาคม 2562  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร

14 พฤศจิกายน 2562 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเกษตร


 11 เมษายน 2562 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

19 มีนาคม 2562 ประกาศ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

25 กุุมภาพันธ์ 2562  เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 4 กุมภาพันธ์ 2562 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย นักวิทยาศาสตร์ และเจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

 

 

ผู้บริหารระดับสูง

 

    นางสาวเบญจพร  ชาครานนท์
Ms.Benjaporn Chakranon

ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

    นางสาวภัทราภรณ์  โสเจยยะ
Ms. Pattaraporn  Sojayya
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2579-9532
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสถาพร  ใจอารีย์
Mr. Sathaporn  Jaiarree
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 0-2562-5135
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
    นายถวิล  มั่งนุ้ย
Mr. Thawin  Mangnui
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. 0-2561-4990
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

โครงสร้างสำนักงาน

 

 
นายศรจิตร  ศรีณรงค์
Mr. Sornjit  Srinarong

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

โทร. 0-4531-2646
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
นายยุทธสงค์ นามสาย
Mr. Yuthasong Namsai 
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
โทร. 0-4535-5416
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว
Miss. Nusara Thawkeaw
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-4531-7909
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
Miss. Suwannapa Boonjongrak 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-4535-5143
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
Mr. Kriengkrai Imsompoch
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
โทร. 0-4535-5142
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม
Mr.Sinthiphong Phingnglueam
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทร. 0-4535-5141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นางสาวภัคจิรา หนูมโน
Miss. Pukjira Numano
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 0-4362-6898
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายพันมหา  ทองบ่อ
Mr. Punmaha Thongbo
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 0-4521-0830
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายบุญส่ง ชื่นตา
Mr. Boonsung Chuenta
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม

โทร. 0-4250-3586-8
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายบุญถม กุมพล
Mr. Boonthom Gumphon
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร. 0-4362-6909 0-4362-6910
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายคมกริช จินดามณี
Mr. Komkrit Jindamanee
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 0-4577-3128-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสาวนตนภา  คูณพันธ์
Miss. Panotphon Koonphan
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 0-4561-4642
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
Mr. Atiwat  Sittipinyapat
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 0-4264-3772-3
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
Mr. 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 0-4545-2887
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4