หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

1502417
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
39
368
3815
1492287
145603
207959
1502417

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2023-09-28 00:59:20

สมัครงาน

 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเกษตร และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) 14 กันยายน 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1
ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตร และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) 4 กันยายน 2566 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเเป็นพนักงานราชการทั่วไป (รายละเอียดเพิ่มเติม) 9 สิงหาคม 2566
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ldd04.thaijobjob.com

 
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 12 มิถุนายน 2566
ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2
ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
(รายละเอียดเพิ่มเติม) 1 มิถุนายน 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ
ครั้งที่ 1
ในตำแหน่งนักวิชาการเกษตร และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 (COVID-19)

(รายละเอียดเพิ่มเติม) 18 พฤษภาคม 2566

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ (รายละเอียดเพิ่มเติม) 26 เมษายน 2566
สมัครได้ที่เว็บไซต์ https://ldd04.thaijobjob.com 

 


 

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
4 ตุลาคม 2565 เรื่อง บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
28 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่ายและข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปองกันการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
13 กันยายน 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย และข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID19)

 

 ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
16 สิงหาคม 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่แผนที่ภาพถ่าย

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
31 มีนาคม 2565 รื่อง บัญชีรายซื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
24 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 2 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและปองกันการแพรระบาด ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
11 มีนาคม 2565 เรื่อง รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ในตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรและข้อปฏิบัติในการสอบเพื่อเป็นการเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดประกาศรายชื่อ http://ldd04.thaijobjob.com 

 

ประกาศสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4
17 กุมภาพันธ์ 2565 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการ
 สมัครได้ที่เว็บไซต์ http://ldd04.thaijobjob.com 

                   

 

อ่านเพิ่มเติม: สมัครงาน

สรุปความรู้ของข้าราชการ สพข.4

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2566 รอบที่ 2
ด้านความรู้ทั่วไป
1. ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
2. ความรู้พื้นฐานเพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับข้าราชการและบุคลากรภาครัฐทุกระดับ
3. แนวทางในการนำเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์มาใช้สำหรับบริการภาครัฐ (AI for Government services)
4การสร้างความเข้าใจกรอบธรรมาภิบาลข้อมูล

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. 
ความรู้พื้นฐานด้านแผนที่เพื่อการพัฒนาที่ดิน
2. ปฐพีวิทยาพื้นฐาน
3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน
4. เทคนิคการประเมินคุณภาพดินทางชีวภาพในพื้นที่ทำการเกษตร
5. โครงการฝึกอบรมการเกษตรอัจฉริยะประเทศไทย 

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. 
เครื่องมือเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
2. วินัยและการรักษาวินัย รุ่นที่ 2/2566

 

 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2566 รอบที่ 1
ด้านความรู้ทั่วไป
1. Digital Literacy
2. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540
3. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 ผ่านระบบ Application Zoom
4. พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ. 2562 ผ่านการพัฒนาทางไกลด้วยระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (TDGA-Training)

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การใช้งาน Agri - Map Online รุ่นที่ 1/2566
2. การประชุมวิชาการดินและปุ๋ยแห่งชาติ ครั้งที่ 7
3. นวัตกรรมกับการทำงานภาครัฐ

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. การกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคลสำหรับการประเมินผลการปฏิบัติงาน (KPI)” รุ่นที่ 1/2566
2. การสร้างความตระหนักรู้ด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ Cybersecurity Awareness
3. แนวทางและแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลภาครัฐ (Open Government Data Guideline)
4. วินัยและการรักษาวินัย รุ่นที่ 1/2566

 


 

 

ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2565 รอบที่ 2

ด้านความรู้ทั่วไป

1. การเขียนหนังสือราชการ เสริมทักษะการเขียนหนังสือราชการ ผ่านระบบ OCSC Learning Portal ศูนย์การเรียนรู้ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์แบบบูรณาการ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน

1. การจัดทำแผนกลยุทธการบริหารทรัพยากรบุคคลตามแนวทาง HR Scorecard ของกรมพัฒนาที่ดิน (พ.ศ. 2566 - 2570)

2. การใช้งาน Agri-Map Online

3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่องานพัฒนาที่ดิน

 


 

 ผลการพิจารณาการสรุปเนื้อหาการอบรมตามตัวชี้วัด ปี 2565 

ด้านความรู้ทั่วไป
1. การกำหนดพัสดุและวิธีจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ
2. การใช้โปรแกรม QGIS เบื้อต้น
3. การใช้ผลวิเคราะห์ดินเพื่อการพัฒนาที่ดิน
4. ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับภูมิสาสนเทศ

ด้านการพัฒนาความรู้เฉพาะด้าน
1. การวิเคราะห์ค่าการนำไฟฟ้าในดิน
2. เทคนิคการควบคุมงานก่อสร้าง งานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ
3. แนวความคิดการออกแบบระบบอนุรักษืดินและน้ำในพื้นที่ มุกดาหาร

ด้านการพัฒนาบทบาทข้าราชการ
1. การปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
2. ที่ปรึกษาเกษตรกรด้านมาตราเกษตรอินทรีย์

 

อ่านเพิ่มเติม: สรุปความรู้ของข้าราชการ สพข.4

ผู้บริหารระดับสูง

 

   

นายปราโมทย์  ยาใจ
Mr. Pramote  Yajai
ตำแหน่ง   อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-2561-1954
E-mail :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


   

นายอาทิตย์  ศุขเกษม
Mr. Arthit  Sukhkasem
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านวิชาการ
โทร. 0-2561-4990
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   


นายอนุวัชร  โพธินาม
Mr. Anuwat  Pothinam 
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านปฏิบัติการ
โทร. 0-2562-5135
E-Mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   
นายวัฒนา  มังธิสาร
Mr.
Wattana Mangthisan 
ตำแหน่ง   รองอธิบดีด้านบริหาร
โทร. 0-2561-1959  
E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Wattana Mangthisan

โครงสร้างสำนักงาน

 
นายศรจิตร  ศรีณรงค์
Mr. Sornjit  Srinarong

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 

โทร. 0-4531-2646
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นายยุทธสงค์ นามสาย
Mr. Yuthasong Namsai 
ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน 
โทร. 0-4535-5416
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวนุสรา ท้าวแก้ว
Miss. Nusara Thawkeaw
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
โทร. 0-4531-7909
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

นางสาวสุวรรณภา บุญจงรักษ์
Miss. Suwannapa Boonjongrak 
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
โทร. 0-4535-5143
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายเกรียงไกร อิ่มสมโภช
Mr. Kriengkrai Imsompoch
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน 
โทร. 0-4535-5142
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสินธิพงษ์ เพียรงูเหลือม
Mr.Sinthiphong Phingnglueam
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
โทร. 0-4535-5141
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางอุมรา  กล้าหาญ
Mrs.Oomara Klahan
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน
โทร. 0-4362-6898
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นางสาวมยุรี  อบสุข
Miss
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานี
โทร. 0-4521-0830
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายบุญส่ง ชื่นตา
Mr. Boonsung Chuenta
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครพนม
โทร. 0-4250-3586-8
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายบุญถม กุมพล
Mr. Boonthom Gumphon
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินร้อยเอ็ด
โทร. 0-4362-6909 0-4362-6910
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายคมกริช จินดามณี
Mr. Komkrit Jindamanee
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินยโสธร
โทร. 0-4577-3128-9
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสรรเสริญ  เจริญศิริ
Mr. Sansern Charoensiri
ตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินศรีสะเกษ
โทร. 0-4561-4642
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายอธิวัฒน์  สิทธิภิญญาพัฒน์
Mr. Atiwat  Sittipinyapat
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินมุกดาหาร
โทร. 0-4264-3772-3
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

นายสาวนตนภา  คูณพันธ์
Miss. Notnapa  Koonphan

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินอำนาจเจริญ
โทร. 0-4545-2887
E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.