หน่วยงานในสังกัด

fig1

 

จำนวนผู้เข้าชม

634664
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
663
493
3630
628984
5680
15689
634664

Your IP: 10.5.5.9
Server Time: 2022-05-20 21:28:17
แสดง # 
ชื่อ ฮิต
ร่วมปลูกต้นไม้ในกิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก สพด.ร้อยเอ็ด 488
ประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มเพื่อนในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม (PGS)" รุ่นที่ 2 427
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ศรีสะเกษ 376
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 จ.อุบลราชธานี 368
ประชุมวิชาการดินเค็มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 7 417
ติดตามงานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็กเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.อำนาจเจริญ 452
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.อำนาจเจริญ 387
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 395
ประชุมปรึกษาหารือ และกำหนดแนวทางการจัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผลงานการประชุมวิชาการดินเค็ม ครั้งที่ 7 400
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 5/2562 392
ประชุมติดตามผลการดำเนินงานและผลการใช้จ่าย ประจำปีงบประมาณ 2562 สพด.ยโสธร 396
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)" รุ่นที่ 2 571
เปิดโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562 หลักสูตร "เกษตรอินทรีย์ PGS (เกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม)" รุ่นที่ 1 401
ติดตามงานขุดลอกหนอง โครงการพัฒนาพื้นที่เฉพาะทุ่งหมาหิว 406
ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการเพิ่มผลผลิตข้าวหอมมะลิมาตรฐานส่งออกในทุ่งกุลาร้องไห้ จ.ร้อยเอ็ด 823
ประชุมคณะทำงานติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 507
ร่วมงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ เกษตรอินทรีย์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน 420
เปิดงาน โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ "วันต้นไม้แห่งชาติ ปี 2562 1281
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) 5ส ประจำปีงบประมาณ 2562 ครั้งที่ 2 461
ประชุมปรึกษาหารือแนวทางการปฏิบัติงาน LDD Zoning 401
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดสระเก็บน้ำ จ.ร้อยเอ็ด 886
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จำนวน 2 แห่ง 421
ร่วมงานวันสถาปนากรมพัฒนาที่ดิน ครบรอบ 56 ปี 487
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานขุดลอกหนองจอก จ.ร้อยเอ็ด 410
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองผักแว่น จ.อำนาจเจริญ 410
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 4/2562 412
ลงพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ เพื่อการจัดทำแผนและงบประมาณ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเพื่อการผลิตทางการเกษตรในพื้นที่ทุ่งกุลาร้องไห้ แผนปฏิบัติการระยะ 5 ปี (2564-2568) 576
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการกรมพัฒนาที่ดิน ครั้งที่ 5/2562 497
ตรวจเยี่ยมงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 594
เข้าร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ดินดีวิถีไทย อาหารปลอดภัย สู่การเกษตรยั่งยืนฯ 1139
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ จ.ศรีสะเกษ จ.อำนาจเจริญ จ.นครพนม 452
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 3/2562 436
ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ จ.ยโสธร 517
ลงพื้นที่ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก จ.อุบลราชธานี 475
ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานเกษตรอีสานใต้ ประจำปี 2562 666
บุญคุ้มข้าวใหม่สมาคมคนทามประจำปี พ.ศ. 2562 486
ประชุม เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2562 445
ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมแปลงปลูกแตงโมกลุ่มปลูกฮัก จ.ยโสธร 518
ร่วมลงพื้นที่ในการเดินทางมาตรวจราชการของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี 492
ประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4 ครั้งที่ 2/2562 392
กิจกรรมวันทำความสะอาดใหญ่ (Big Cleaning Day) ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2562 478
ร่วมเฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี 514
ประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมหลักสูตร "การวางแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล" รุ่นที่ 2 จ.ร้อยเอ็ด 477
ลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน จ.อุบลราชธานี 497
ติดตามงานโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ งานพัฒนาแหล่งน้ำขนาดเล็ก ขุดลอกหนองกุดซวย จังหวัดอำนาจเจริญ 472
ร่วมงานประกาศเจตนารมย์เดินหน้าเกษตรอินทรีย์ ณ วิสาหกิจชุมชนเกษตรอินทรีย์บ้านหนองมัง 492
รองอธิบดีด้านบริหารกรมพัฒนาที่ดิน ลงพื้นที่แปลงเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตสินค้าในพื้นที่ไม่เหมาะสม 419
ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนงานโครงการทุ่งกุลาร้องไห้ 444
ติดตามโครงการตามแผนงานบูรณาการพัฒนาพื้นที่ภาค (ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 428
ลงพื้นที่ติดตามงานปรับปรุงพื้นที่นา โครงการพัฒนาทุ่งกุลาร้องไห้ 538

หมวดหมู่รอง

นายศรจิตร  ศรีณรงค์
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 4